Zhotovení zahradního jezírka

Zhotovení zahradního jezírka
Zhotovení zahradního jezírka Strojem Cat 302.5 včetně konečné úpravy (STAVBA NA KLIČ)

Termín: 2011
Investor: Miroslav Vosáhlo st.